Ing. Mgr. Karel Horejš

Odbor výstavby a územního rozvoje Prahy 9